מי אנחנו

כתובת האתר שלנו היא: https://linktzafon.co.il.

כללי
בעת שימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך
ובכתובת האימייל שלך, זהו המידע שאת מוסרת ביודעין בעת מילוי טפסים או הרשמה. חלק מהמידע אינו מזהה אותך
אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית,
מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט ) IP ( שממנה פנית ועוד.
מאגר המידע
חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של אביגיל קרוואני ובאחריותה.
השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
 1. ליצור עמך קשר למטרת רישום 
 2. לעדכן אותך בפעילויות תהליך הרישום
 3. לעדכן אותך בפעילויות אביגיל קרוואני
דיוור ישיר אלקטרוני
אביגיל קרוואני מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע על פעילות ועדכונים
מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכלי לבטל את הסכמתך ולחדול
מקבלתו.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
מסירת מידע לצד שלישי
אביגיל קרוואני לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך .

אבטחת מידע
החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה
מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, העמותה לא
מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת,
תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של העמותה.

האמור לעיל לא מתייחס לנתוני אשראי או כל רישום שנעשה בדף תשלום דפים אלו מאובטחים בתקנים מחמירים על ידי החברה המבצעת את הגבייה

התחברות לעריכת פרטי העסק שלך

הרשמה

שם משתמש*
שם פרטי*
שם משפחה*
אימייל*
מספר פלאפון*
עיר מגורים*
סיסמא*
אימות סיסמא*